Helt Naturligt

Samtalsterapi, Coaching, Meditation, Resan-metoden, Emotional Freedom Techniques (EFT), Quantum Touch, kurser i grupper & enskilt.

 Ord på vägen.....

    "When you return to your Self, this is called awakening, liberation, freedom. Having known your Self you know everything.

    In the awakening the whole universe is discovered to be within yourself. All universes are within you, and you are the universe. This is ultimate understanding."

    ~  Papaji

 _______________________________________________

Alla känslor är OK!

Känslor är bara känslor- de  kommer och de går..

(eng. emotions -motion= rörelse...)

Om vi bara tillåter dem- accepterar dem precis som de är- utan att hänga fast vid "storyn" i kring dem...

En gång var vi experter på det här. Som små babys lät vi oss gråta när vi var ledsna, skratta när vi var glada och bli arga likaså...

Likt en palett av färger består vi människor av ALLA känslor- det är det som gör  oss till just människor...

Att låta känslor komma....och gå....välkomna dem omfamna dem... "sitta" i dem och känna dem....älska dem som våra ega barn.... hur de än ser ut eller är....våra barn-våra färger-våra känslor- vår .....rikedom                                                                   (BrittIs)

_________________________________________________ 

Fjärilen


En man hittade en gång en kokong, en plats där fjärilen precis hade påbörjat en mödosamma kampen för att göra sig fri. Mannen satt fascinerad och betraktade detta naturens drama i flera timmar.
Men det gick ett bra tag och ingenting hände på en lång, lång stund.

Det verkade som att fjärilen inte hade några krafter kvar och att den omöjligt  skulle kunna ta sig igenom den sista biten av kokongen. Mannen som studerade fjärilen ville så hemskt gärna hjälpa den kämpande fjärilen, så han gick och klippte försiktigt upp den sista delen i kokongen som just hindrade fjärilen. Nu var fjärilen fri och kunde enkelt frigöra sig.

Men dess kropp var svullen och vingarna små och skrumpna. Mannen väntade och väntade därför på att få se vingarna bli större så att de kunde bära kroppen och fjärilen flyga iväg. Men så skedde inte. Fjärilen fortsatte att kravla på marken.
Mannen hade tydligen inte förstått att kampen i kokongen var nödvändig för fjärilen. Genom kämpa så skulle vingarna växa sig starka så att fjärilen var
redo att flyga när den blev fri.

Ibland önskar vi att Gud skulle låta oss gå genom livet helt utan att möta några svårigheter, men ett liv utan kamp skulle göra oss handikappade.


Vi skulle aldrig bli så starka som vi kunde ha blivit och vi skulle då aldrig heller kunna flyga.  ( okänd...)

'When we really love and approve of ourselves exactly as we are, then everything in life works. It's as if little miracles are everywhere.' Lousie Hay

_________________________________________________

 - if you don't try you can't succeed .....

 


 

Illness or pain is just an extension of negative emotion. When you are no longer feeling any resistance to it, it's a non-issue.  Abraham-Hicks 

 

You are the unchangeable Awareness in which all activity takes place.  Always rest in peace. You are eternal Being, unbounded and undivided.  Just keep Quiet.  All is well. Keep Quiet Here and Now.  You are Happiness, you are Peace, you are Freedom. Do not entertain any notions that you are in trouble.  Be kind to yourself.

Open to your Heart and simply Be.    

       "Papaji"

________________________________________________________________

Compassion is the ultimate and most meaningful embodiment of emotional maturity. It is through compassion that a person achieves the highest peak and deepest reach in his or her search for self-fulfillment. --Arthur Jersild


 

Let Your Light Shine

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness,
That most frightens us.
We ask ourselves, who am I
To be brilliant, gorgeous,
Talented and fabulous?
Actually, who are you not to be?
You are a child of God.
Your playing small doesn’t serve the world.
There is nothing enlightened about shrinking
So that other people
Won’t feel insecure around you.
We were born to make manifest
The glory of God that is within us.
It’s not just in some of us; it’s in everyone.
And as we let our light shine,
We unconsciously give other people
Permission to do the same.
As we are liberated from our own fear,
Our presence automatically liberates others.

Written by Marianne Williamson
Popularized by Nelson Mandela - 1994 Inaugural Speech

______________________________________________________________________ 

Compassion is not sentiment but is making justice and doing works of mercy. Compassion is not a moral commandment but a flow and overflow of the fullest human and divine energies. --Matthew Fox

____________________________________________________________________________________

Papaji: "Keep Quiet. The Eternal Truth exists within you. Do not entertain a single thought and the Truth will reveal itself to itself."


The whole purpose of religion is to facilitate love and compassion, patience, tolerance, humility, forgiveness. --H.H. the Dalai Lama

 _________________________________________________________________________

Yesterday is history, tomorrow is a mystery.
Today is a gift, that´s why we call it "the present".

____Okänd_______________________________________________________________

The Final Analysis
~^~by Mother Theresa

People are often unreasonable, illogical, and self-centered;
...Forgive them anyway.

If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives;
...Be kind anyway.

If you are successful, you will win some false friends and some true enemies;
...Succeed anyway.

If you are honest and frank, people may cheat you;
...Be honest and frank anyway.

What you spend years building, someone could destroy overnight;
...Build anyway.

If you find serenity and happiness, they may be jealous;
...Be happy anyway.

The good you do today, people will often forget tomorrow;
...Do good anyway.

Give the world the best you have, and it may never be enough;
...Give the world the best you've got anyway.

You see, in the final analysis, it is between you and God;
It was never between you and them anyway.


Adapted from words of Mother Teresa on an enlarged and framed sign hung in the front lobby of her Nirmala Shishu Bhavan, the children’s home in Calcutta, India.

____________________________________

Vår djupaste rädsla är inte att vi är otillräckliga.

Vår djupaste fruktan är att vi är omåttligt kraftfulla.

Det är vårt ljus inte vårt mörker som skrämmer oss.

ur Nelson Mandelas installationstal 1994

______________________________________________________

Never laugh at anyone's dream. People
who don't have dreams don't have much.
 
______________________________________________________

 "What is to give light must endure burning."Viktor Frankl

_________________________________________________________

Klicka på bilden för att se en You Tube film- video

från Limitlessness.com - ........om vem du är....

 _________________________________

Att överlämna sig till Universum 

När vi överlämnar oss till universum kommer vi i flödet som både helar och läker

eftersom det inte finns några gränser där. Vi behöver inte fundera över framtiden

ty den löser sig till det som är bäst för oss.

Det enda vi behöver göra är att aktivt känna in vad som känns bra för stunden

och handla där efter utan att ifrågasätta eller analysera vad det får för konsekvenser.

Söker vi att uppnå något speciellt, sätter vi upp ramar för vad vi vill uppnå och därmed begränsar vi oss till dessa ramar och faller ur flödet som helar och läker.

Den som söker en speciell kärlek finner den ej för Kärleken finns där redan och bara är.

Den går inte att styra eller påverka. Kärleken finner dej när du slutar söka,

för först då är du öppen och mottaglig för kärleken då du inte begränsar den.

Kärleken finner dej alltid när du minst anar det.

Dess vägar kan vara förunderliga och övergår oftast vårt förstånd. 

I Kärlek, Ljus och Glädje

Jonas Ugander

__________________________________________________________

 To find out more and to buy the music of Deva Premal and Miten visit their website www.DevaPremalMiten.com