Helt Naturligt

Samtalsterapi, Coaching, Meditation, Resan-metoden, Emotional Freedom Techniques (EFT), Quantum Touch, kurser i grupper & enskilt.

Coaching

 

     


Vad är coaching... & Hur går det till?

 

 

  Genom rätt ställda frågor når Du själv alla svaren och insikter Du behöver för en förändring och förbättring i ditt liv.

 

 Coaching är en kraftfull samtalsmetod där jag med hjälp av dynamiska, kraftfulla frågor,  får Dig att tänka till och bli medveten om hur och i vilka situationer du sätter krokben för Dig själv.

 

 Jag som coach leder Dig att gå utanför Dina invanda tankemönster, där Du kommer att upptäcka att det finns lösningar till alla utmaningar - och Du har bästa svaret för Dig… Du visste bara inte om det!

 

Genom coaching når Du djupare självkännedom och stärker dig själv. Du får tydliga insikter om vad som behöver göras, förändras och modet att göra det.

 

Coaching hjälper Dig att finna den kraft och energi som Du behöver för att förändringar skall kunna ske, vare sig det rör Ditt  yrkesliv , idrotts-liv, eller Din livssituation.

Vi arbetar igenom följande punkter  :

1. Nuläget

Hur ser din nuvarande situation ut?

2. Ditt Önskade läge

Vad är ditt mål/drömläge?

3. Motivation

Varför vill du detta? Vad skulle det ge dig?

4. Identifiera dina hinder

Vad/vem hindrar dig från att uppnå ditt mål/drömläge?

5. Resurser

Vilka resurser/kvaliteter behöver du för att komma över dina hinder?

6. Din Handlingsplan

Hur och när stegen tas mot ditt mål/drömläge? 

 

Att bli coachad upplevs oftast väldigt lätt, ärligt & energi-påfyllande! 

 

 Upplägget varierar från 1-10 ggr - beroende på var Du vill nå!

Varmt Välkommen att kontakta mig och börja förverkliga Dina livsmål!

 

 

Feedback på Coaching:

Jag hade bestämt mig för vad jag ville jobba med, men visste inte hur
jag skulle börja. Dessutom var jag jätterädd för att misslyckas.
Britt-Marie hjälpte mig att reda ut hur jag skulle komma över mina
hinder samt exakt hur jag skulle göra för att nå mina mål. Efter ett
enda möte var jag mer inspirerad och hoppfull än jag varit på flera
år. Jag blev oerhört proffsigt och engagerat bemött och   Vi utarbetade en tydlig och användbar handlingsplan. Jag fick det stöd jag behövde
för att inse att jag kan göra det jag vill. Lotta

     

 TIPS : Jag coachar gärna över SKYPE eller telefon!!